Urban Skillsz werkt samen met Amanizorg en Ayudo binnen zorgcombinatie ZorgUnidaad

Per 1 april 2023 heeft de combinatie ZorgUnidaad een contract met de Gemeente Rotterdam voor het bieden van zorg. Het gaat om begeleiding en wonen vanuit de Wmo. Kijk voor meer informatie op www.zorgunidaad.nl
 

Stichting Urban Skillsz

Stichting Urban Skillsz is een zorg- en welzijnsorganisatie gericht op jeugdwerk, begeleiding, dagbesteding en werk. Urban Skillsz werkt met talentvolle jongeren in een kwetsbare omgeving en/of situatie. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat iedereen (ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of geaardheid) talenten en ambities heeft.

Door gebruik te maken van bewezen interventies en diverse muzisch agogische activiteiten worden jongeren geïnspireerd en uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Hierbij wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld van jongeren, maar wordt hen ook geleerd om te schakelen tussen de burgercultuur en de straatcultuur. Uitgangspunt is om te kijken naar wat de jongere wél kan.

lees verder